• Termín: 12.-25.7.2015
  • Místo Pořádání tábora: Maršov
  • Cena: 3 300 Kč
  • Ubytování: stany s podsadou
  • Stravování: 5x denně, nápoje po celý den
  • Doprava: autobusem tam i zpět
  • Lékařská péče: během celé doby konání tábora je přítomna zdravotní sestra
  • Informace o táboru: Tábor se nachází poblíž vesnice Maršov, vzdálený méně než 10 km od Veverské Bítýšky. Tábor je situován do malebného údolí a svou polohou hraničí s lesem, loukou i vodou. Kolem dokola je klid a čistý vzduch. Tábor má 33 stanů s podsadami, zděnou budovu, 2 chatky a nově rekonstruované záchody a sprchy.
  • Program: Během tábora probíhá celotáborová hra s určitým motivem. Jsou provozovány různé sportovní hry za účelem zvýšení tělesné zdatnosti, koupání při hezkém počasí apod. Dále však jsou také zařazeny kulturní soutěže, diskotéky apod. a rovněž i hry a soutěže za účelem získání zálesáckých dovedností (stavba ohnišť, samostatné vaření v přírodě apod.). Veškerý program je v maximální míře situován do okolní přírody.

Informace pro rodiče:

 

  • Program tábora je koncipován tak, aby při něm Vašim dětem nehrozilo žádné nebezpečí. Bude se konat v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví Vašich dětí. Navíc náš stanový tábor ve Vašich dětech vyvolá pocit dobrodružství. Děti se bez Vás rodičů naučí mnohé věci řešit samy (nebo s pomocí vedoucích a instruktorů), což jim pomůže ve škole i později v životě, jistě se pak dokáží lépe prosadit, získají odvahu hovořit o svých pocitech a mnozí z Vás zjistíte, že Vaše dítě má schopnosti, které jste dosud sami nerozpoznali. Vaše děti nebudou na táboře jen čas „trávit“, ale budou zde rozvíjet své vědomosti, praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Formou jednoduchých prací pro zajištění chodu tábora Vaše děti získají užitečné dovednosti a poznají význam práce pro sebe i ostatní, mnohdy i pomoc rodičům.

 

Tábor na mapě: