Letní dětský tábor 2018

na téma

Boj o přežití

 • Termín: 1.-14.7.2018
 • Místo pořádání tábora: Maršov
 • Cena: 3 300 Kč
 • Ubytování: stany s podsadou
 • Stravování: 5x denně, nápoje po celý den
 • Doprava: autobusem tam i zpět
 • Lékařská péče: během celé doby konání tábora je přítomna zdravotní sestra
 • Věk dítěte: 9 – 15 let
 • Informace o táboru: Tábor se nachází poblíž vesnice Maršov, vzdálený méně než 10 km od Veverské Bítýšky. Tábor je situován do malebného údolí a svou polohou hraničí s lesem, loukou i vodou. Kolem dokola je klid a čistý vzduch. Tábor má 33 stanů s podsadami, zděnou budovu a 2 chatky.
 • Program: Během tábora probíhá celotáborová hra s určitým motivem. Jsou provozovány různé sportovní hry za účelem zvýšení tělesné zdatnosti, koupání při hezkém počasí apod. Dále však jsou také zařazeny kulturní soutěže, diskotéky apod. a rovněž i hry a soutěže za účelem získání zálesáckých dovedností (stavba ohnišť, samostatné vaření v přírodě apod.). Veškerý program je v maximální míře situován do okolní přírody.

Informace pro rodiče:

 • Program tábora je koncipován tak, aby při něm dětem nehrozilo žádné nebezpečí. Bude se konat v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Navíc náš stanový tábor ve vašich dětech vyvolá pocit dobrodružství. Děti se bez rodičů naučí mnohé věci řešit samy (nebo s pomocí vedoucích), což jim pomůže ve škole i později v životě, jistě se pak dokáží lépe prosadit, získají odvahu hovořit o svých pocitech a mnozí z rodičů zjistí, že dítě má schopnosti, které jste dosud sami nerozpoznali. Vaše děti nebudou na táboře jen čas „trávit“, ale budou zde rozvíjet své vědomosti, praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Formou jednoduchých prací pro zajištění chodu tábora děti získají užitečné dovednosti a poznají význam práce pro sebe i ostatní, mnohdy i pomoc rodičům.

Tábor na mapě:

Letní dětský tábor 2018

na téma

Boj o přežití

 • Termín: 1.-14.7.2018
 • Místo pořádání tábora: Maršov
 • Cena: 3 300 Kč
 • Ubytování: stany s podsadou
 • Stravování: 5x denně, nápoje po celý den
 • Doprava: autobusem tam i zpět
 • Lékařská péče: během celé doby konání tábora je přítomna zdravotní sestra
 • Informace o táboru: Tábor se nachází poblíž vesnice Maršov, vzdálený méně než 10 km od Veverské Bítýšky. Tábor je situován do malebného údolí a svou polohou hraničí s lesem, loukou i vodou. Kolem dokola je klid a čistý vzduch. Tábor má 33 stanů s podsadami, zděnou budovu a 2 chatky.
 • Program: Během tábora probíhá celotáborová hra s určitým motivem. Jsou provozovány různé sportovní hry za účelem zvýšení tělesné zdatnosti, koupání při hezkém počasí apod. Dále však jsou také zařazeny kulturní soutěže, diskotéky apod. a rovněž i hry a soutěže za účelem získání zálesáckých dovedností (stavba ohnišť, samostatné vaření v přírodě apod.). Veškerý program je v maximální míře situován do okolní přírody.

Informace pro rodiče:

 • Program tábora je koncipován tak, aby při něm dětem nehrozilo žádné nebezpečí. Bude se konat v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Navíc náš stanový tábor ve vašich dětech vyvolá pocit dobrodružství. Děti se bez rodičů naučí mnohé věci řešit samy (nebo s pomocí vedoucích), což jim pomůže ve škole i později v životě, jistě se pak dokáží lépe prosadit, získají odvahu hovořit o svých pocitech a mnozí z rodičů zjistí, že dítě má schopnosti, které jste dosud sami nerozpoznali. Vaše děti nebudou na táboře jen čas „trávit“, ale budou zde rozvíjet své vědomosti, praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Formou jednoduchých prací pro zajištění chodu tábora děti získají užitečné dovednosti a poznají význam práce pro sebe i ostatní, mnohdy i pomoc rodičům.

Tábor na mapě:

Letní dětský tábor 2018

na téma

Boj o přežití

 • Termín: 1.-14.7.2018
 • Místo pořádání tábora: Maršov
 • Cena: 3 300 Kč
 • Ubytování: stany s podsadou
 • Stravování: 5x denně, nápoje po celý den
 • Doprava: autobusem tam i zpět
 • Lékařská péče: během celé doby konání tábora je přítomna zdravotní sestra
 • Informace o táboru: Tábor se nachází poblíž vesnice Maršov, vzdálený méně než 10 km od Veverské Bítýšky. Tábor je situován do malebného údolí a svou polohou hraničí s lesem, loukou i vodou. Kolem dokola je klid a čistý vzduch. Tábor má 33 stanů s podsadami, zděnou budovu a 2 chatky.
 • Program: Během tábora probíhá celotáborová hra s určitým motivem. Jsou provozovány různé sportovní hry za účelem zvýšení tělesné zdatnosti, koupání při hezkém počasí apod. Dále však jsou také zařazeny kulturní soutěže, diskotéky apod. a rovněž i hry a soutěže za účelem získání zálesáckých dovedností (stavba ohnišť, samostatné vaření v přírodě apod.). Veškerý program je v maximální míře situován do okolní přírody.

Informace pro rodiče:

 • Program tábora je koncipován tak, aby při něm dětem nehrozilo žádné nebezpečí. Bude se konat v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Navíc náš stanový tábor ve vašich dětech vyvolá pocit dobrodružství. Děti se bez rodičů naučí mnohé věci řešit samy (nebo s pomocí vedoucích), což jim pomůže ve škole i později v životě, jistě se pak dokáží lépe prosadit, získají odvahu hovořit o svých pocitech a mnozí z rodičů zjistí, že dítě má schopnosti, které jste dosud sami nerozpoznali. Vaše děti nebudou na táboře jen čas „trávit“, ale budou zde rozvíjet své vědomosti, praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Formou jednoduchých prací pro zajištění chodu tábora děti získají užitečné dovednosti a poznají význam práce pro sebe i ostatní, mnohdy i pomoc rodičům.

Tábor na mapě: